Mitä astrobiologia on?

kuva 1

Astrobiologia on verraten nuori, monitieteinen tutkimusala, jonka keskeisiä tutkimuskohteita ovat elämän synty, sen kehitys ja biokemiallinen perusta, sekä elämän edellytykset maailmankaikkeudessa. Elämän syntyyn vaikuttaneina tekijöinä astrobiologian tutkimuskenttään nivoutuvat koko kosminen evoluutio, tähtien ja planeettakuntien synty, planeettojen kehitys sekä olosuhteet erilaisissa planeettajärjestelmissä. Näiden parametrien valossa pohditaan astrobiologian ydinkysymystä:

Mitkä ovat elämän mahdollisuudet muilla taivaankappaleilla?

Astrobiologiaan sisältyvät soveltuvin osin myös planeetta- ja avaruustutkimus sekä avaruusmatkailuun ja painottomuuteen liittyvät biologiset ja lääketieteelliset kysymykset.

kuva 2

Lisää aiheeseen liittyvää tietoa löydät vasemmanpuoleisen valikon materiaalia- ja linkit-sivuilta. Tutkimus Suomessa -sivulle kootaan puolestaan tietoa Suomessa tapahtuvasta astrobiologian tutkimuksesta.

Astrobiologiasta annetaan yliopistotasoista opetusta maassamme Turun ja Helsingin yliopistoissa.