Suomen Astrobiologiverkosto – FAN

kuva 1

Suomen Astrobiologiverkosto (Finnish Astrobiology Network, FAN) perustettiin Turussa 20. toukokuuta 2003.

Verkoston toiminnan tavoitteena on muun muassa:

  • luoda yhteyksiä astrobiologiaan ja sen lähialoihin liittyvää tutkimusta tekevien tutkijoiden välille
  • lisätä kansallista yhteistyötä astrobiologian opetuksen saralla
  • ylläpitää astrobiologiasta kertovia verkkosivuja
  • luoda kansainvälisiä kontakteja alan tutkijoihin
  • järjestää kokouksia, joissa suomalaiset tutkijat voivat keskustella astrobiologiaan liittyvistä kysymyksistä

FAN tarjoaa jäsenilleen noin kuukausittaisen uutiskirjeen.

kuva 2

Kansainvälistä yhteistyötä edistääkseen FAN on Euroopan Astrobiologiverkoston (European Astrobiology Network Association, EANA) jäsen. EANA puolestaan kuuluu maailmanlaajuiseen astrobiologiajärjestöön – Federation of Astrobiological Organisations (FAO).

Verkoston jäseneksi voi pyrkiä lähettämällä perusteltu anomus tämän sivuston palautelomaketta käyttäen. Jäsenmaksua verkostolla ei toistaiseksi ole.